top of page

Leerlingbegeleiding

Jongeren hebben vaak behoefte aan communicatie zowel voor positieve als negatieve gevoelens. Zij kunnen steeds terecht bij de leerlingbegeleider.

Bij conflicten wordt de leerlingbegeleiding ingeschakeld. De leerling, leerkracht en leerlingbegeleiding zoeken samen met de ouders naar een oplossing. Er kan ook steeds beroep gedaan worden op het CLB.

BEGELEIDING.png

Paramedici

Aan de hand van verschillende testjes maakt de paramedici een beginsituatie voor de leerling op. Op basis hiervan krijgen leerlingen extra begeleiding. Dit kan individueel of in groepjes.

Kinesitherapeut

 • Grove en fijne motoriek

Psycholoog

 • Ondersteuningsgesprekken

Orthopedagoog

 • Sociale vaardigheden

Moveo-Sano-small-3.png

Centrum voor leerlingbegeleiding

het Provinciaal Centrum voor Leerlingbegeleiding (PCLBbiedt gratis hulp, informatie en begeleiding aan leerlingen, ouders en scholen op gebied van 4 domeinen:

 • Leren en studeren: leren omgaan met en verhelpen van leermoeilijkheden, faalangst,...

 • De schoolloopbaan: informatie bieden en leren studiekeuzes maken, ...

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: leren omgaan met elkaar, verdriet helpen verwerken,...

 • Preventieve gezondheidszorg: Medische onderzoeken en vaccinaties verrichten, leren gezond te leven,...

Het CLB werkt hoofdzakelijk op vraag van leerlingen, ouders of leerkrachten. Elke vraag is belangrijk en verdient aandacht.

 

Het CLB werkt in teamverband: maatschappelijke werkers, pedagogen of psychologen, artsen en verpleegkundigen. Zo kunnen moeilijke situaties deskundig en met de beste zorg benaderd worden. Het CLB werkt dicht bij de school, maar is er geen deel van. Het CLB is onafhankelijk!

Het CLB-team van de STEBO Dilsen bestaat uit een psychologe, een maatschappelijk werker, een dokter en een verpleegster.

Contact met het PCLB is mogelijk:

 • via de school: +32 89 790 876

 • direct contact:

  • PCLB, Willekensmolenstraat 140, 3500 Hasselt

  • +32 11 238 120

  • pclb@limburg.be

vclblogo.png

Busbegeleiding

Voor jaar 1,2 en 3 voorziet de school busvervoer.

Voor jaar 4,5 en abo voorziet de school een gratis Buzzy-Pass

bus-logo-abstract_7315-17.jpg
bottom of page